یاهوقابلیت Account Key را در سرویس ایمیل جایگزین رمز عبور کرد

یاهوقابلیت Account Key را در سرویس ایمیل جایگزین رمز عبور کرد

هفت ماه پس از آنکه یاهو رمز عبور سنتی را با کدهای یکبار مصرف پیام کوتاه جایگزین کرد، حال شاهد کنار گذاشتن فرآیند استفاده از رمز عبور بصورت کلی توسط یاهو هستیم. موتور جستجوی کهنه‌کار اینترنت امروز رسما زا Account Key رونمایی کرد که با استفاده از آن گجت موبایل ...