معرفی وب‌سایت ۱۰FastFingers: رکورد تایپ شما در یک دقیقه چقدر است؟

 شاید شما نیز مثل بعضی‌ها در تایپ کردن ماهر و سریع باشید؛ شاید هم در این کار کند و ضعیف هستید؛ اما وضعیت شما نسبت به دیگران چگونه است؟! در این مقاله قصد داریم تا وب‌سایتی را به شما معرفی کنیم که سرعت شما در تایپ کردن می‌آزماید، در ادامه ...