بالاخره ۱۰۰۰ یا ۱۰۲۴ بیت؟ کدام پاسخ صحیح است؟!

  همه ما مواردی مانند کیلوبیت، کیلوبایت، گیگابایت و… را در میان لیست معرفی حجم داده‌ها در کامپیوتر مشاهده کرده‌ایم ولی درباره کلمه کیلو و کاربرد آن در کامپیوتر تفاوت ‌نظر وجود دارد و این امر به یک ماجرای عجیب ختم شده است: معمای کیلوبیت، 1000 یا 1024 بیت؟ ...