هر چیزی که باید از نسخه ۱۰۰۵۶ ویندوز ۱۰ بدانید

 مایکروسافت به قول خودش در ارائه مرتب نسخه‌های ویندوز 10 وفا کرده است، ولی این باعث نمی‌شود که انتشار نسخه‌های خصوصی این ویندوز در وب متوقف شود. اخیرا نسخه 10056 ویندوز 10 از دیوارهای ردموند راه به بیرون یافته است و تغییرات اساسی و مهمی در آن دیده می‌شود. با ...