استفاده از نانو “زرده” تخم مرغی برای عمر بیشتر باتری!

 به تخم‌مرغ‌هایی که به عنوان صبحانه نوش جان می‌کنید نگاهی بیندازید. آن‌ها فقط خوراکی نیستند! تیمی از محققان دانشگاه‌های MIT و Tsinghua، یک نانو ذره الکترود باتری ساخته‌اند که ساختاری تخم مرغ مانند دارد. این اختراع جدید آن‌ها دارای یک زرده تغییر شکل دهنده از جنس آلومینیم است که توسط یک سفیده از ...