کمپانی دل برای چینی ها لب تاب لوحی می سازد!!!

کمپانی دل برای چینی ها لب تاب لوحی می سازد!!!

دل قصد دارد برای پاسخ به نیاز بازار، تا پایان سال جاری میلادی یک رایانهٔ لوحی را مختص کشور چین روانهٔ بازار کند. پتر مارس مدیر اجرایی و فروش آسیای شرقی دل منتشر کرده است. مصرف کنندگان این بخش از بازار بیشتر به دنبال محصولات ارزان قیمت با کیفیت مناسب هستند و ...