بیشترین ذخایر اورانیوم در کدام کشورها است؟

بیشترین ذخایر اورانیوم در کدام کشورها است؟

اورانیوم یکی از با ارزش‌ترین فلزها از نظر تولید انرژی است و کشورهایی که ذخایر اورانیوم بیشتری دارند، می‌توانند از انرژی هسته‌ای در بازار جهانی انرژی بهره‌ بسیاری ببرند. Zoomit / زومیت