خبرنگار اعلام‌کننده شروع جنگ جهانی دوم در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت

خبرنگار اعلام‌کننده شروع جنگ جهانی دوم در سن ۱۰۵ سالگی درگذشت

«کلر هالینگورث» اولین خبرنگاری که خبر آغاز جنگ جهانی دوم را مخابره کرد در سن 105 سالگی درگذشت. این خبرنگار انگلیسی ابتدا به‌عنوان خبرنگار پاره‌وقت در روزنامه دیلی تلگراف لندن کار می‌کرد و زمانی که از مرز لهستان و آلمان بازدید می‌کرد هجوم تانک‌های ارتش نازی به‌سوی ...