تصمیم‌گیری اولیه، پیشگیری از قرار گرفتن در موقعیت‌های بحرانی

نویسنده:

۰۴:۴۰:۳۶

تصمیم‌گیری اولیه، پیشگیری از قرار گرفتن در موقعیت‌های بحرانی

تصمیمات اولیه به افراد کمک می‌کنند پیش از وقوع اتفاق، آمادگی لازم را برای آن داشته و مسیر خود را از پیش مشخص کنند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه