FedEx برای کمک به فرود اضطراری خلبان‌ها از عینک هوشمند استفاده می‌کند

نویسنده:

۰۵:۲۰:۱۲

FedEx برای کمک به فرود اضطراری خلبان‌ها از عینک هوشمند استفاده می‌کند

به تازگی سیستمی در اختیار خطوط هوایی قرار خواهد گرفت که خلبانان را از خطر مرگ و سقوط ناشی از دودهای داخل کابین نجات می‌دهد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه