شناسایی سلول های بنیادی جدید با قابلیت ترمیم آسیب‌های مغزی

نویسنده:

۱۱:۱۵:۰۳

شناسایی سلول های بنیادی جدید با قابلیت ترمیم آسیب‌های مغزی

گونه‌ای از سلولهای بنیادی که به‌تازگی کشف شدهاند؛ میتوانند به ترمیم آسیب مغزی ناشی از جراحت یا بیماریهای ناتوان کننده مانند آلزایمر کمک کنند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه