یک مدیر عامل تازه‌کار باید به چه مواردی توجه کند

نویسنده:

۰۶:۴۲:۰۸

یک مدیر عامل تازه‌کار باید به چه مواردی توجه کند

قبول مسئولیت مدیرعاملی در شکتی که خودتان تاسیس نکرده‌اید، چالش‌های خاص خود را دارد اما می‌توان با تلاش مناسب آن را لذت‌بخش کرد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه