چگونه برای ورود ربات‌ها به دنیای کسب‌وکار آماده شویم

نویسنده:

۰۷:۱۲:۰۰

چگونه برای ورود ربات‌ها به دنیای کسب‌وکار آماده شویم

استفاده از ابزار خودکار برای انجام دادن کارها به همین سادگی نبوده و نیازمند رویکرد جامع‌تری است. کارمندان شرکت باید با مسئولیت‌های جدید کنار بیایند و روش انجام کار را یاد بگیرند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه