وانت نیسان اسموکین تایتان، با بدنه‌ی ۲ تکه رونمایی شد

نویسنده:

۰۶:۲۲:۴۷

وانت نیسان اسموکین تایتان، با بدنه‌ی ۲ تکه رونمایی شد

نیسان از وانت یدک‌کش اسموکن تایتان رونمایی کرده است که می‌تواند با اضافه کردن تجهیزات اضافی، برای گردش یا باربری سنگین استفاده شود.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه