نگاهی به ۹ تکنولوژی نوآورانه که جهان ما را تغییر خواهند داد

نویسنده:

۱۱:۲۷:۳۰

نگاهی به ۹ تکنولوژی نوآورانه که جهان ما را تغییر خواهند داد

هر روز فناوری‌ها و تکنولوژی‌های جدیدی ظاهر می‌شوند اما تنها برخی از این‌ها فراگیر می‌شوند و زندگی و جهان ما را تحت تاثیر خود قرار می‌دهند. تا چند دهه پیش، وجود این فناوری‌‌ها را به‌سختی می‌توانستیم باور کنیم.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه