مزایا و معایب بازاریابی داخلی در مقایسه با بازاریابی خارجی

نویسنده:

۰۴:۴۰:۲۱

مزایا و معایب بازاریابی داخلی در مقایسه با بازاریابی خارجی

بازاریابی داخلی و خارجی دارای مزایا و معایب متفاوتی برای برند هستند که باید بر اساس یکسری معیارها اندازه‌گیری شوند. هر برندی معیار خودش را دارد اما یکسری اهداف در همه‌ یکسان هستند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه