غلبه بر ترس، مهم‌ترین عامل موفقیت مدیران زن

نویسنده:

۰۵:۱۰:۳۴

غلبه بر ترس، مهم‌ترین عامل موفقیت مدیران زن

غلبه برترس و رها شدن از کلیشه‌های ذهنی متداول باعث ایجاد تغییرات کلیدی در مسیر زندگی برخی از مدیران معروف شده است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه