عملکرد فراتر از حد انتظار اولین مزرعه بادی شناور جهان

نویسنده:

۰۴:۱۲:۳۶

عملکرد فراتر از حد انتظار اولین مزرعه بادی شناور جهان

اولین نیروگاه بادی شناور جهان در آب‌های اسکاتلند و دریای شمال توانسته است عملکردی فراتر از پیش‌بینی‌ها از خود نشان دهد و قدرت تامین انرژی ۲۰ هزار خانه را داشته باشد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه