امکان ایجاد یک سنسور بی‌نقض وجود دارد؛ اما نه در دوربین‌های تجاری

نویسنده:

۱۲:۱۸:۲۱

امکان ایجاد یک سنسور بی‌نقض وجود دارد؛ اما نه در دوربین‌های تجاری

امکان ایجاد یک سنسور بی‌نقض از نظر دانش فنی محیا شده است؛ ولی چگونگی حضور آن در دوربین‌های امروزی محل بحث است و نیاز به کار دارد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه