آیفون‌های ۲۰۱۹ فاقد بریدگی نمایشگر خواهند بود

نویسنده:

۰۹:۴۵:۳۱

آیفون‌های ۲۰۱۹ فاقد بریدگی نمایشگر خواهند بود

طبق مجموعه گزارش‌های مختلف، نه‌تنها بریدگی موجود در نسل پیش‌روی آیفون ۱۰ کوچک‌تر خواهد شد؛ بلکه آیفون‌های ۲۰۱۹ به‌کلی فاقد هیچ گونه بریدگی خواهند بود.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه