آیا کارآفرینان خوب ‌لزوماً مدیرعاملان خوبی خواهند بود؟

نویسنده:

۱۱:۵۶:۵۰

آیا کارآفرینان خوب ‌لزوماً مدیرعاملان خوبی خواهند بود؟

بسیاری از کارآفرینان فکر می‌کنند هیچ‌کس به‌خوبی خود آن‌ها از عهده‌ی مدیریت و اجرای پروسه‌های کسب‌وکار برنمی‌آید. آیا این باور در دنیای واقعی مصداق دارد؟

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه