گوگل می‌تواند تبدیل به اولین کمپانی یک تریلیون دلاری شود

نویسنده:

۰۶:۰۱:۲۱

گوگل می‌تواند تبدیل به اولین کمپانی یک تریلیون دلاری شود

اگر گوگل درمورد بخش‌های دیگر آلفابت شفاف سازی بیش‌تری کند می‌تواند تبدیل به اولین کمپانی یک تریلیون دلاری شود.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه