مهندسی بی‌نهایت: برج خلیفه، فراتر از ابرها

نویسنده:

۱۰:۰۵:۰۳

مهندسی بی‌نهایت: برج خلیفه، فراتر از ابرها

اگر به دنبال نمادهای مهندسی در زمینه‌های مختلف باشیم، هنگامی که صحبت از مهندسی سازه در میان باشد، قطعا یکی از اولین نام‌هایی که به ذهن می‌رسد برج خلیفه است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه