۱۸ دی: اختراع دستگاه مرتب سازی کارت پانچ

نویسنده:

۰۸:۱۴:۱۸

۱۸ دی: اختراع دستگاه مرتب سازی کارت پانچ

۱۲۸ سال پیش در چنین روزی، دستگاه مرتب‌سازی کارت‌های پانچ اختراع شد. این دستگاه توسط هرمان هولریث در سازمان ثبت اختراع آمریکا ثبت شد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه