پاورمات، به کنسرسیوم توسعه‌دهنده شارژ بی‌سیم Qi پیوست

نویسنده:

۰۷:۲۵:۴۱

پاورمات، به کنسرسیوم توسعه‌دهنده شارژ بی‌سیم Qi پیوست

پاورمات، شرکت توسعه‌ شارژ بی‌سیم که استاندارد شارژ اختصاصی خود را برای رقابت با استاندارد Qi توسعه می‌دهد، اکنون به کنسرسیوم شارژ بی‌سیم ملحق شده است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه