همه چیز درباره تکینگی فناوری (بخش اول)

نویسنده:

۱۲:۱۹:۳۵

همه چیز درباره تکینگی فناوری (بخش اول)

تکینگی فناوری از جذاب‌ترین ایده‌های مربوط به دنیای داستان‌های علمی تخیلی محسوب می‌شود که به باور برخی تا تبدیل شدن آن به واقعیت راه درازی در پیش نمانده است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه