نگاهی عمیق به دنیای فایل‌های ویدیویی

نویسنده:

۰۳:۳۸:۳۴

نگاهی عمیق به دنیای فایل‌های ویدیویی

دنیای فایل‌های ویدیویی با تمام پسوندها، فرمت‌ها و کدک‌هایش بسیار گسترده است، از این‌رو در ادامه می‌توانید مجموعه‌ای متشکل از چهار مقاله‌ی زومیت در رابطه با تمام تعاریف مبهم در مورد فایل‌های ویدیویی را مطالعه کنید.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه