ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه: تلگرام رفع فیلتر می‌شود

نویسنده:

۰۴:۲۰:۴۴

ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه: تلگرام رفع فیلتر می‌شود

ناظر مجلس در کمیته تعیین مصادیق مجرمانه اعلام کرد که به دلیل امرار معاش بسیاری از افراد جامعه از طریق فضای تلگرام، احتمالا به‌زودی فیلتر این شبکه اجتماعی برداشته خواهد شد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه