مقایسه‌ی سیستم فرمان برقی با هیدرولیک؛ کدام بهتر است؟

نویسنده:

۰۷:۳۳:۲۲

مقایسه‌ی سیستم فرمان برقی با هیدرولیک؛ کدام بهتر است؟

سیستم‌های فرمان قدرتی مانند هیدرولیک یا الکترونیکی، بخش مهمی از فرمان‌پذیری و سواری خودروهای مدرن را تشکیل می‌دهند. اما کدام نوع سیستم بهتر است؟ 

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه