رأی قاضی چینی به نفع هواوی در جریان نزاع حقوقی با سامسونگ

نویسنده:

۱۰:۵۶:۴۰

رأی قاضی چینی به نفع هواوی در جریان نزاع حقوقی با سامسونگ

در جریان درگیری‌ حقوقی هواوی و سامسونگ، دادگاهی در چین رأی خود را به نفع هوای صادر کرده و سامسونگ از فروش برخی محصولاتش در چین منع شده است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه