تقویت روحیه کارآفرینی در کودکان با انجام چند راهکار توسط والدین

نویسنده:

۰۶:۰۱:۵۸

تقویت روحیه کارآفرینی در کودکان با انجام چند راهکار توسط والدین

تمام کودکان نباید دکتر و وکیل شوند. بعضی کودکان هم دارای روحیات کارآفرینی هستند و اهمیت دادن به این روحیات برای رشد آن‌ها به‌عنوان یک کارآفرین در آینده حائز اهمیت است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه