۵ آذر: زادروز کارل زیگلر شیمیدان برجسته آلمانی

نویسنده:

۰۸:۲۳:۲۱

۵ آذر: زادروز کارل زیگلر شیمیدان برجسته آلمانی

۱۱۹ سال پیش «کارل زیگلر» شیمیدان برجسته آلمانی متولد شد. شهرت این شیمیدان بزرگ بخاطر دستاوردهایش در زمینه‌ی پلیمرها است.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه