مقیاس دهی کسب‌ و کار با استفاده از فرایندی دومرحله‌ای

نویسنده:

۰۲:۲۷:۳۳

مقیاس دهی کسب‌ و کار با استفاده از فرایندی دومرحله‌ای

بسیاری از استارتاپ‌ها در مرحله‌ی رشد و مقیاس‌‌دهی با شکست مواجه می‌شوند؛ زیرا بودجه و منابع خود را به اولویت‌های غیرضروری اختصاص می‌دهند.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه