مجموعه‌های ستاره ای مرموز فهم ما را از تشکیل سیاره‌ها تغییر می‌دهند

نویسنده:

۱۰:۰۴:۱۰

مجموعه‌های ستاره ای مرموز فهم ما را از تشکیل سیاره‌ها تغییر می‌دهند

مواد و اجرام کیهانی بزرگ و کوچکی که گرد مجموعه‌ها‌ی ستاره‌ای حلقه زده‌اند، تا ابد در حال گردش نخواهند ماند و ممکن است سیاره‌‌ای از دل آن‌ها بیرون آید اما چگونه ممکن است؟

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه