استفاده از بازی گرن‌ توریسمو جهت بهبود رانندگی مأموران پلیس

نویسنده:

۱۱:۴۷:۴۷

استفاده از بازی گرن‌ توریسمو جهت بهبود رانندگی مأموران پلیس

پلیس بریتانیا از بازی ویدئویی گرن توریسمو اسپرت استفاده می‌کند تا مهارت رانندگی مأموران خود در سرعت‌ بالا را افزایش دهد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه