آگاهی عمومی درباره آناتومی بدن انسان واقعا اندک است

نویسنده:

۰۱:۲۶:۴۳

آگاهی عمومی درباره آناتومی بدن انسان واقعا اندک است

آگاهی از آناتومی دارای اهمیت بسیاری است؛ اما به یک نفر از هر پنج مرد حتی نمی‌داند که عضوی به‌ نام پروستات در بدن دارد.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه