چگونه الکترومغناطیس در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرد؟

نویسنده:

۱۱:۱۶:۰۸

چگونه الکترومغناطیس در تمام جنبه‌های زندگی ما نفوذ کرد؟

الکترومغناطیس، همان چیزی است که می‌تواند بسیاری از پدیده‌های زندگی روزمره‌ی ما را توصیف کند و چنان در زندگی ما نفوذ کرده که حتی نمی‌توانیم نبودن آن را تصور کنیم.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه