موارد استخدامی که کارآفرینان هرگز نباید فراموش کنند

نویسنده:

۰۶:۴۱:۱۱

موارد استخدامی که کارآفرینان هرگز نباید فراموش کنند

ساختن تیمی متشکل از بهترین اعضا یکی از مهم‌ترین کارهایی است که هر کارآفرینی باید انجام دهد. سؤال مهم این است که چه عواملی باید در فرآیند استخدام در نظر گرفته شود؟

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه