شناسایی روشی برای تسریع رشد سلول‌های عصبی تولیدشده از سلول‌های بنیادی

نویسنده:

۰۱:۲۰:۳۱

شناسایی روشی برای تسریع رشد سلول‌های عصبی تولیدشده از سلول‌های بنیادی

هیدروژل می‌تواند به‌عنوان چارچوبی قابل کنترل برای مهندسی بافت‌های مصنوعی مغز انسان به کار رود.

Zoomit / زومیت

برگرفته از
لینک کوتاه